Dijamantski radovi

Osim već navedenih radova izvodimo i razna dijamantska bušenja i probijanja raznih otvora u AB konstrukciji. Kada je to potrebno prethodno vršimo proveru statičke stabilnosti, kao i eventualno ojačavanje konstrukcije pre prosecanja.

Ima dosta preduzeća koja se bave ovim poslom, ali gotovo da nema nikog ko preuzima na sebe obavezu da pre probijanja otvora u AB konstrukcijama prethodno računski dokaže da novoprobijeni otvori neće ugroziti stabilnost ili nosivost konstruktivnih elemenata. Tako da smo mi odlučili da se ovim poslom bavimo na pravi način koji može da garantuje u potpunosti stabilnost i nosivost AB konstrukcije posle sečenja.

Ukoliko prethodni statički proračun ukazuje na to da predmetni konstruktivni elemenat koji se seče neće zadovoljiti potrebe konstrukcije u smislu njegove nosivosti, seizmike, itd. preduzimamo mere ojačanja datog elementa da bi ispunio svoju funkciju. Ojačavanje konstruktivnih elemenata se vrši primenom karbonskih platana, karbonskih lamela, čelika, torkret-betona zavisno od statičkog proračuna, uslova eksploatacije objekta, izloženosti atmosferilijama, itd.

Posle završenog ojačavanja konstrukcije preduzimamo mere zaštite ojačanja (protivpožarna, zaštita od UV zračenja, od atmosferskih uticaja).

Takođe, raspolažemo i kapacitetima za dijamantsko bušenje kružnih otvora raznih prečnika, od najmanjih za ugradnju ankerne armature, pa do velikih za izradu instalacija u raznim energetskim postrojenjima.