O nama

Preduzeće INCO d.o.o. Beograd je koncipirano tako da može pokriti sve vrste specijalističkih radova u građevinarstvu. Zbog te svoje koncepcije smo ostvarili saradnju sa najeminentnijim ustanovama u zemlji i inostranstvu kako bi mogli da pružimo kompletnu uslugu od defektaže (istražnih radova) preko projektovanja do konačno izvedenih radova.

Analizom postojećeg stanja na našem građevinskom prostoru ustanovili smo da ne postoji nijedan izvođač koji je usko specijalizovan za ovu vrstu posla i koji može da sagleda sve negativne posledice koje mogu proizaći iz nepravilno izvedenih specijalističkih radova. Ove radove kod nas izvode preduzeća koja se bave klasičnim građevinskim radovima sa neiskusnom radnom snagom za ovu vrstu posla, ne poklanjajući dovoljno pažnje ovim radovima i nesvesni posledica koje mogu proisteći iz ovakvog odnosa prema ovoj vrsti radova. Zbog toga nije redak slučaj da smo mi izvodili radove na sanaciji sanacije nekog objekta, a to je finansijski bilo daleko skuplje nego da se odmah tom poslu prišlo sa potrebnom ozbiljnošću.

Zbog takve situacije osnivači preduzeća INCO d.o.o. Beograd koji su svoja predznanja iz ove oblasti stekli dugogodišnjim radom u vrhunskim naučnim ustanovama u našoj zemlji i osim toga što su radeći ovu vrstu posla u raznim ratnim zonama u svetu, svoja znanja plasirali i na ovo građevinsko tržište.

Delatnost preduzeća INCO D.O.O. Beograd se sastoji iz tri glavne komponente i to:
– ISTRAŽNI RADOVI
– PROJEKTOVANJE INŽENJERING I KONSALTING
– IZVOĐENJE SPECIJALISTIČKIH RADOVA

Ove delatnosti su međusobno zavisne i proizilaze jedna iz druge sa ciljem da se dobije finalni proizvod – sanirani objekat spreman za eksploataciju.

Osim ovih radova bavimo se i DIJAMANTSKIM RADOVIMA na probijanju raznih otvora u AB konstrukcija sa prethodnom proverom statičke stabilnosti i izradom prethodnog ojačanja konstrukcije kako je novi otvori ne bi ugrozili. Takođe u pojedinim situacijama izvodimo i SPECIJALNE HIDROIZOLACIJE kao i zaptivanje prodora podzemnih voda.

Inco plus d.o.o.

Laze Jovanovića – Porcije 9

11080 Beograd – Zemun

tel/fax:011 26-17-110

matični broj: 21107352

šifra delatnosti: 4399

tekući račun: 160-429263-59

PBI: 108992397