Gamzigrad

Sanacija mosta u Gamzigradu je obuhvatala sanaciju mnogobrojnih prslina i ojačavanje oslonaca. Sanacija prslina se odvijala u dva pravca: samo zatvaranje (špahtlovanje) prslina i injektiranje sa svim potrebnim predradnjama. Selekcija se vršila po kriterijumu zazora (širine prsline). Prsline zazora do 0,3mm su se sanirale samo zatvaranjem špahtl-masom na bazi epoxyd-a koja bi trebala kad očvrsne da zatvori dotok kiseonika i zaustavi dalju koroziju armature u AB elementima.

Injektiranje prslina se radilo na svim prslinama koje su imale zazor veći od 0,3mm. Ova operacija se sastoji iz pripremnih radova koji obuhvataju identifikaciju i obeležavanje prslina, zatim prosecanje brzoreznom šajbnom u dubini do 5mm, izduvavanjem vazduhom pod pritiskom, ugradnjom površinskih injekcionih mesta na svakih 30 -50cm duž prsline, kao i zatvaranje prslina špahtl-masom na bazi epoxyd-a između injekcionih mesta da ne bi injekciona smesa iscurila napolje.

Injektiranje se odvijalo po sistemu odozdo na gore sve dok se injekciona smesa ne pojavi na sledećem injekcionom mestu. Ubrizgavanje injekcione mase se izvodilo pod pritiskom do 70bara. Ukupno je sanirano oko 2.000,00m prslina.

Posle završenog injektiranja pristupilo se ojačavanju oslonaca primenom karbonskih platana. Ovo ojačavanje se izvodilo u tri sloja jedno preko drugog.