Delatnost

Istražni radovi – defektaža

Ovi radovi služe da bi se ustanovili pravi razlozi zbog kojih su nastupili određeni problemi u eksploataciji problematičnog objekta i svojim rezultatima usmerili projektovanje sanacije u pravcu rešenja tog problema.

Projektovanje sanacija

Pored klasičnog projektovanja novih objekata (stambenih, industrijskih, poslovnih…) uža specijalnost našeg preduzeća je projektovanje sanacionih zahvata na objektima koji su pretrpeli razna oštećenja.

Sanacija konstrukcija

Specijalistički radovi na sanaciji (ojačanju) konstrukcija, obuhvataju sve radove koji su predviđeni projektom sanacije.

Specijalne hidroizolacije

Ovladali smo tehnologijom zaptivanja prodora podzemnih voda u objekte i izradom specijalnih hidroizolacija kako bi unutrašnjost objekta ostala suva. Koristeći materijale eminentnih svetskih proizvođača postigli smo dobre rezultate na više objekata.

Dijamantski radovi

Izvodimo razna dijamantska bušenja i probijanja raznih otvora u AB konstrukciji. Vršimo proveru statičke stabilnosti, kao i eventualno ojačavanje konstrukcije pre prosecanja.

Rariteti

U ovu grupu spadaju poslovi koje je malo ko ili niko nije radio, koji su predstavljali svojevrstan tehnički izazov kojem mi nismo mogli odoleti i eto upustili smo se u avanturu.

Saradnici o nama

Sa preduzećem INCO d.o.o. više od jedne decenije, Sika d.o.o.  ostavruje veoma kvalitetnu i uspešnu saradnju. Tokom tog perioda zajedno smo učestvovali na realizaciji više desetina projekata iz  oblasti specijalizovanih radova u građevinarstvu. Bogato praktično i teorijsko  iskustvo, stručnost i sposobnost zaposlenih u INCO d.o.o. pomogli su da uspešno odgovorimo na standardne ali i na veoma specifične projektne zahteve.

Dragan Gavrilović

Dragan Gavrilović

Sika

Kompanija ISOMAT d.o.o., sa preduzećem INCO d.o.o. nekoliko godina unazad ostvaruje veoma uspešnu i kvalitetnu saradnju. Zahvaljujući velikom teoretskom i praktičnom iskustvu, kao i stručnosti i sposobnosti zaposlenih u INCO d.o.o., uspeli smo da realizujemo projekte sa veoma specifičnim zahtevima. Nadamo se nastavku uspešne saradnje u narednom periodu na zadovoljenje svih aktera, kao i krajnjih korisnika (investitora).

Ninoslav Pavlović

Ninoslav Pavlović

Isomat

Od osnivanja, pa do današnjeg dana preduzeće INCO d.o.o. ostvarilo je uspešnu saradnju sa Institutom IMS a.d. u oblasti sanacija konstrukcija tokom realizacije više projekata.

Bojan Aranđelović

Bojan Aranđelović

IMS a.d.

Preduzeće INCO d.o.o. poznajemo od njegovog osnivanja 25. septembra 1991. god. Do sada smo imali izuzetno dobru saradnju na realizaciji više projekata. Ovo preduzeće je danas jedna od vodećih firmi za projektovanje i izvođenje svih vrsta specijalističkih radova u građevinarstvu u našoj zemlji.

Prof. dr Boško Stevanović, dipl.inž.građ.

Prof. dr Boško Stevanović, dipl.inž.građ.

Građevinski fakultet

Projekti

Karbonski laminati, Zepter

Karbonski laminati su lepljeni upravno na pravac prostiranja prslina sa dovoljnim prepuštanjem laminata sa obe strane, van zone prslina, da bi se obezbedilo sidrenje. Ukupno je zalepljeno oko 3.500,00m laminata. Dakle, kod […]

tent

Termoelektrana Nikola Tesla

U termoelektrani Obrenovac posle dugotrajnog rada došlo je do oštećenja aksijalnog ležaja na vrhu polarnog stuba koji je omogućavao rotaciju celog bagera radi snabdevanja postrojenja potrebnim količinama uglja. Osim tog […]

Gamzigrad

Sanacija mosta u Gamzigradu je obuhvatala sanaciju mnogobrojnih prslina i ojačavanje oslonaca. Sanacija prslina se odvijala u dva pravca: samo zatvaranje (špahtlovanje) prslina i injektiranje sa svim potrebnim predradnjama. Selekcija […]

Svi projekti